RADIATOR FLUSH (cena par 1L) 25/210/1000L

1.60

Kategorija:

Apraksts

Radiatoru skalošanas līdzeklis paredzēts iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmu un mājokļu apkures sistēmu tīrīšanai. Gatavs lietošanai. Atbrīvo apkures un dzesēšanas sistēmas no sāļu nogulsnēm un korozijas produktiem.
Lietošana
pilnībā izliet veco dzesēšanas šķidrumu
piepildīt sistēmu ar Radiator flush
ļaut šķidrumam cirkulēt sistēmā 30 minūtes
izliet Radiator flush kanalizācijā
piepildīt dzesēšanas vai apkures sistēmu ar jaunu dzesēšanas šķidrumu
Kodīgs. Turēt noslēgtu. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Nedrīkst samaisīt ar citām ķīmiskām vielām, mazgāšanas un balināšanas līdzekļiem, var izdalīties bīstamas hlora gāzes. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Sastāvs:

Sodium hydroxide, ūdens

Pieejamie apjomi: 25/210/1000L

Tvertne tiek nopirkta atsevišķi vai arī paliek depozīts ar nākamu atgriešanu.

25L – 5 eiro

210L – 35 eiro

1000L – 80 eiro